Financieel studieplan

Deel op Facebook Tweet dit Send a friend Tips Begrippen
×Tips


categorieën

 
Bezig met laden...
 
Bezig met laden...
Terug

Begrippen pagina


Extra collegegeldkrediet

Ben je langstudeerder en is daarom je collegegeld wettelijk verhoogd? Dan kun je extra collegegeldkrediet aanvragen bij DUO. Over de lening betaal je rente. Kijk DUO voor meer informatie.

Langstudeerboete

De langstudeerboete bestaat niet langer. Studenten die deze al hebben betaald krijgen hun geld terug. De langstudeerboete was een boete voor studenten die langer dan een jaar extra nodig hadden om hun studie af te ronden.

Nominale studieduur

Nominale studieduur

De nominale studieduur is de tijd die je over je studie doet als je geen vertraging oploopt.

Nominale studieduur

Nominale studieduur

De nominale studieduur is de tijd die je over je studie doet als je geen vertraging oploopt.

Maak nu je Financieel Studieplan

Maak je eigen Financieel Studieplan

Wat betekent studeren voor je uitgaven? En hoe zit dat bij andere studenten? 

In vijf stappen zie je hoe de gemiddelde inkomsten, uitgaven en lening van een vergelijkbare student eruit zien. Vul vervolgens je eigen inkomsten en uitgaven in of kijk hoe jouw financiële situatie eruit ziet als je klaar bent met studeren.

Het Financieel Studieplan:

Het Financieel Studieplan:

 • Geef je inzicht in wat studeren kost
 • Laat je zien wat vergelijkbare studenten verdienen en uitgeven
 • Is voor mbo-, hbo- en wo-studenten
 • is gratis!

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Financieel Studieplan van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)

Het Financieel Studieplan geeft inzicht in je geldzaken: als je vóór 1 september 2015 bent begonnen en de basisbeurs ontvangt en ook als je per 1 september 2015 gaat beginnen met je bachelor of master en onder het nieuwe leenstelsel valt. 

Door het gebruik van de website Financieel Studieplan ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als je een pdf of papieren versie van deze gebruiksvoorwaarden wilt ontvangen, vraag deze dan aan via het contactformulier.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Alle rechten (van intellectueel eigendom) op deze website en op de inhoud daarvan – dat wil zeggen de tekst, informatie, afbeeldingen en ander materiaal die je op deze website vindt – zijn eigendom van Nibud. In het geval dat niet Nibud eigenaar is van deze rechten maar een andere partij, dan heeft Nibud voor het gebruik daarvan op deze website toestemming ontvangen van deze andere eigenaar.

Het is jou toegestaan om materiaal van deze website te tonen, op te slaan en te kopiëren, als je dat uitsluitend voor persoonlijk en/of informatief gebruik doet en je je houdt aan de volgende regels:

 • niets van deze website mag voor commerciële of voor politieke doeleinden worden gebruikt of verspreid;
 • niets van deze website mag op welke manier dan ook worden gewijzigd of worden opgenomen in een ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders); en
 • de mededeling betreffende auteursrechten ("Afkomstig van een website van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting©") moet op elke kopie of elk deel daarvan worden vermeld, samen met de datum waarop de kopie is gemaakt.

Voor elk ander gebruik van materiaal op deze website dan aan jou is toegestaan (zie hierboven) zal je van tevoren schriftelijke toestemming aan Nibud moeten vragen.

Inhoud en Aansprakelijkheid

Nibud heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streeft ernaar de informatie zo snel mogelijk aan te passen als er belangrijke wijzigingen zijn die invloed hebben op het Financieel Studieplan. Wel wijzen we je erop dat de website alleen voor informatieve doeleinden wordt aangeboden. Dit betekent dat Nibud niet kan garanderen dat de inhoud van deze website juist, actueel en volledig is. Ook kan Nibud niet garanderen dat de website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten of virussen.

In het programma zijn de gegevens en rente van 2014 verwerkt. Berekeningen en resultaten van DUO gaan altijd voor het Financieel Studieplan. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, dan kan je dat niet zien als een aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

De informatie op de website gaat ervan uit dat de student binnen 10 jaar afstudeert.

Nibud, haar functionarissen en werknemers sluiten aansprakelijkheid uit voor alle schade (direct en/of indirect) die, op wat voor wijze dan ook, kan ontstaan door of uit jouw gebruik van de website of van een andere aan de website gekoppelde website. Meer in het bijzonder zal Nibud niet aansprakelijk zijn voor schade die ontstaat door of uit:

 • virussen waarmee jouw computerapparatuur, -software of gegevens zijn besmet, tenzij de schade is ontstaan door opzet of nalatigheid van Nibud;
 • het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder (maar niet alleen maar) schade als gevolg van geen of late aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische communicatie en/of het verzenden van virussen;
 • de onmogelijkheid om de website te gebruiken; en/of
 • het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

Op de website kunnen links of verwijzingen staan (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar andere websites. Dit betekent niet automatisch dat Nibud verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Onze privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van gegevens op deze andere websites. Nibud is dus niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere websites of voor informatie die op deze websites staat. Verder is Nibud niet aansprakelijk voor schade die ontstaat (i) door het niet hebben van toegang tot of het niet kunnen gebruiken van deze andere websites en de informatie die daarop staat of (ii) uit het gebruik van of vertrouwen op informatie die op deze andere websites staat of daar juist is weggelaten.

Profiel en verstrekte informatie

Als je een account aanmaakt dien je je e-mailadres in te vullen en een wachtwoord aan te maken. Met dit account kun je het Financieel Studieplan nog een keer bekijken of wijzigen bij een later bezoek. Bij het invullen van het Financieel Studieplan, worden ook vragen gesteld over je geslacht, geboortedatum, eventuele leningen en je woonsituatie. Bij het aanmaken van een account worden deze gegevens door Nibud bewaard voor je, zodat je bij opnieuw inloggen de gegevens weer tot je beschikking hebt. Je gegevens worden niet langer bewaard dan voor de uitoefening van onze dienstverlening is vereist.

Nibud kan een registratie weigeren of verwijderen, maar zal daarbij zorgvuldig handelen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het op een veilige manier bewaren van je gebruikersnaam en password. Het is niet toegestaan om je gebruikersnaam en paswoord aan anderen te geven. Verder zal je goede maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat je profiel wordt gebruikt zonder jouw toestemming. Indien dit toch mocht gebeuren, dan kun je Nibud verzoeken je profiel te blokkeren door een e-mail te sturen naar via het contactformulier.

Je kunt je profiel altijd beëindigen via je account. Daarmee is een door jou aangemaakt profiel niet langer te gebruiken op de website. Met het verwijderen van je profiel verwijder je ook het door jou eerder ingevulde Financieel Studieplan.

Indien je informatie of ander materiaal ("Gegevens") aan Nibud hebt toegestuurd of op de website hebt geplaatst, ga je ermee akkoord dat NIBUD daarvan gebruik mag maken. De door jou verstrekte Gegevens zullen alleen door Nibud worden gebruikt volgens de regels van onze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Indien je op de website persoonsgegevens aan Nibud verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden je aan om deze privacyverklaring goed te lezen voordat je deze gegevens aan Nibud verstrekt.

Contact

Indien je een vraag of klacht hebt over deze website, dan kan je contact opnemen met:

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Hekelsteeg 6

3511 AK, Utrecht

Telefoon 030 – 23 91 350

Contactformulier

Diversen

Let op dat de voorwaarden af en toe kunnen worden gewijzigd. We raden je dan ook aan om ze regelmatig te lezen, zodat je steeds op de hoogte blijft.

Op deze gebruiksvoorwaarden, op de rechten en plichten die daarin zijn vastgelegd en op het gebruik van de website is alleen Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan over of naar aanleiding van deze gebruiksvoorwaarden en/of het gebruik van de website zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Utrecht.

Over het Financieel Studieplan

Wat kun je met het Financieel Studieplan?

Het Financieel Studieplan:

 • helpt je bewuster om te gaan met geld
 • geeft je snel inzicht in je inkomsten en uitgaven
 • geeft de mogelijkheid om je uitgaven en inkomsten te vergelijken met andere studenten
 • geeft je inzicht in je lening en hoeveel je terug moet betalen

Let op, het Financieel Studieplan gaat uit van het volgende:

 • Het Financieel Studieplan gaat er vanuit dat je binnen 10 jaar afstudeert.
 • In het Financieel Studieplan start een jaar op 1 september, gelijk met de start van een schooljaar.
 • Als je teveel studiefinanciering hebt ontvangen, wordt het bedrag dat je teveel hebt gekregen opgeteld bij de lening.
 • Studeer je nog en ontvang je geen prestatiebeurs meer? Dan kom je in de leenfase en ga je het hele bedrag dat je aan studiefinanciering ontvangt lenen.
 • Tijdens je studie en aanloopfase rekent het Financieel Studieplan met een rente van 0,59%, dat is de gemiddelde rente van de afgelopen vijf jaar. Tijdens de aflosfase wordt een rekenrente van 2,5% gebruikt.

De cijfers uit het Financieel Studieplan zijn afkomstig uit de volgende Nibud onderzoeken:
- Mbo'ers in geldzaken 2015; financiële situatie en gedrag van mbo-studenten. Nibud (2015);
- Studentenonderzoek 2015; achtergrondstudie bij de Handreiking Student en Financiën. Nibud (2015);
- Nibud Rekenprogramma Budgetadvies (speciale berekening voor het FSP).
De grafiek van een vergelijkbare student is gebaseerd op gemiddelde bedragen van studenten met hetzelfde geslacht, opleidingsniveau en leeftijd.

Voor wie?

Het Financieel Studieplan is voor mbo-, hbo- en wo-studenten. Het Financieel Studieplan is ontwikkeld in samenwerking met studenten.

Vragen of reacties?

Wil je meer informatie, heb je een vraag aan ons of wil je reageren? Stuur ons dan gerust een e-mail via het contactformulier.

Het Financieel Studieplan is een initiatief van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nibud, DUO, LSVb, ISO, LKvV, NJR, LAKS, JOB, CNV Jongeren, FNV Jong, Fonds 21 en Stichting Goede doelen Nh1816.

Privacyverklaring

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting  ("Nibud") respecteert jouw privacy. Al jouw persoonsgegevens die wij hebben, krijgen we rechtstreeks van jou. Nibud zal jouw gegevens alleen gebruiken om een account bij het Financieel Studieplan aan te kunnen bieden. Het Financieel Studieplan kan je helpen om je financiën in kaart te brengen. Het is ook mogelijk om zonder account gebruik te maken van het Financieel Studieplan.

Persoonsgegevens
Als je een account aanmaakt dien je je e-mailadres in te vullen en een wachtwoord aan te maken. Met dit account kun je het Financieel Studieplan nog een keer bekijken of wijzigen bij een later bezoek. Bij het invullen van het Financieel Studieplan, worden ook vragen gesteld over je geslacht, leeftijd, eventuele leningen en je woonsituatie. Bij het aanmaken van een account worden deze gegevens door Nibud bewaard voor je, zodat je bij opnieuw inloggen de gegevens weer tot je beschikking hebt. Je gegevens worden niet langer bewaard dan voor de uitoefening van onze dienstverlening is vereist. Nibud verstrekt deze gegevens alleen in geanonimiseerde vorm aan haar partners: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Op basis van de gegevens kunnen deze partners niet achterhalen wie je bent, alleen hoe je met de financiële kant van studeren omgaat. Je persoonsgegevens worden ook verstrekt aan onze hosting partij, met wie wij een contract hebben gesloten zodat ook zij voorzichtig met je gegevens omgaan.

E-mail
Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, dan kan Nibud je een e-mail sturen wanneer het Financieel Studieplan is gewijzigd of bijvoorbeeld bij de start van een nieuw studiejaar. Bij iedere e-mail die je ontvangt krijg je ook de mogelijkheid om je weer af te melden.

Bescherming van je gegevens
Nibud slaat je persoonsgegevens op in een elektronisch adressenbestand. Tot dit adressenbestand hebben alleen medewerkers van Nibud en de hostingpartij waarmee Nibud werkt toegang. Nibud maakt gebruik van een ICT omgeving waarbij de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen worden getroffen om je persoonsgegevens te beschermen.

Rechten
Je hebt het recht om te weten welke gegevens Nibud van je heeft. Nibud zal op je verzoek daartoe (schriftelijk) binnen vier weken reageren. Nibud kan hiervoor een kostenvergoeding vragen. Je hebt ook het recht om Nibud te verzoeken om je gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.

Leeftijd
Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je aan je ouders of wettelijk vertegenwoordigers vragen of zij toestemming willen geven voor het verwerken van je (persoons)gegevens door Nibud.

Internetsites van derden
Op de website kun je links aantreffen naar websites van derden. Nibud draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het cookie- dan wel privacy verklaring van deze derden.

Contact
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, Postbus 19250, 3501 DG Utrecht Telefoon: 030 – 23 91 350 E-mail: via contactformulier.

Registreren

Maak een account aan, zodat je de volgende keer direct kunt inloggen en de vragen niet opnieuw hoeft te beantwoorden. Daarnaast wordt jouw Financieel Studieplan opgeslagen. Wil je nu een account aanmaken?

Gegevens invoeren en wijzigen

Let op: Het wijzigen van de gegevens van de vergelijkbare student zal al je persoonlijke posten wissen.

Mijn inkomsten

Vink aan welke inkomstenpost voor jou van toepassing is. Je krijgt dan het bedrag te zien dat geldt voor een vergelijkbare student. Dit bedrag kun je aanpassen door erop te klikken. Klik op het lampje voor meer informatie of tips.

Uitgaven

De uitgaven zijn geclusterd in rubrieken - deze kun je uitklappen door op het pijltje ervoor te klikken. Vink aan welke uitgavenpost voor jou van toepassing is. Je krijgt dan het bedrag te zien dat geldt voor een vergelijkbare student. Dit bedrag kun je aanpassen door erop te klikken. Klik op het lampje voor meer informatie of tips. De smiley geeft aan of je meer of minder dan gemiddeld uitgeeft - je kunt erop klikken voor een toelichting.

Persoonlijke gegevens toevoegen

Wil je een persoonlijk studieplan en een totaaloverzicht van al jouw inkomsten en uitgaven? En daarbij direct zien wat een lening voor jou betekent? Vul dan jouw persoonlijke gegevens in en je hebt binnen 10 minuten je Financieel Studieplan.

Persoonlijke gegevens toevoegen - ongeldig

Wil je een persoonlijk Financieel Studieplan en een totaaloverzicht van al jouw inkomsten en uitgaven? Vul eerst alle gegevens van je profiel in.

Na je studie - intro

Onderstaande gegevens gaan er vanuit dat je binnen 10 jaar je diploma haalt. Lukt dit niet? Dan worden je aanvullende beurs en ov-product omgezet naar een lening en wordt je studieschuld hoger. LET OP: de gegevens zijn een indicatie en gebaseerd wat je zelf hebt ingevuld.

Na je studie - eind

Tips!
Wil je weten wat je gaat verdienen later? Kijk dan naar het startsalaris van jouw opleiding.

Wil je aflossen maar heb je geen idee waar je het geld vandaan moet halen? Probeer dan te besparen door bijvoorbeeld twee keer per maand minder uit eten te gaan of twee avonden minder te stappen. Dit levert al snel een bedrag van € 75 per maand op!

Let op!

Let op!

Het Financieel Studieplan is niet in alle situaties geldig. Kijk bij 'Over Financieel Studieplan' voor meer informatie.

Let op!

Let op!

Het Financieel Studieplan is niet in alle situaties geldig. Kijk bij 'Over Financieel Studieplan' voor meer informatie.

Let op!

Let op!

Het Financieel Studieplan is niet in alle situaties geldig. Kijk bij 'Over Financieel Studieplan' voor meer informatie.

Verhuizen?

Verhuizen?

Vul hier in wat je woonsituatie is per 1 september van dit jaar. In het Financieel Studieplan start een jaar op 1 september, gelijk met de start van het schooljaar.

Ouderbijdrage

De overheid gaat er vanuit dat je ouders bijdragen in jouw studiekosten. Als je ouders dit niet kunnen omdat het inkomen te laag is, kun je een aanvullende beurs aanvragen bij DUO. LET OP: de aanvullende beurs is een lening en wordt een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt. Het Financieel Studieplan gaat ervan uit dat je binnen 10 jaar afstudeert.

Basisbeurs

Wie recht heeft op studiefinanciering onder het oude stelsel ontvangt een basisbeurs. De hoogte hangt af van je woonsituatie en je studie.

LET OP: de basisbeurs is een lening en wordt een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt. In het Financieel Studieplan gaan we daar van uit.

Aanvullende beurs

Of je een aanvullende beurs krijgt en hoeveel die is hangt af van: het inkomen van je ouders, het aantal broers en zussen dat studeert, je woonsituatie en studie. Als hier iets in wijzigt, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van je beurs. Bekijk op de site van DUO of je recht hebt op de aanvullende beurs.

Collegegeldkrediet

Je kunt bij DUO een collegegeldkrediet afsluiten om je collegegeld te betalen. Dit wordt per maand uitbetaald. Voor het terugbetalen van het collegegeldkrediet gelden dezelfde regels als voor de rest van je studielening. Je betaalt dus ook rente over het geleende bedrag.

DUO lening

Heb je een gat tussen je inkomsten en uitgaven? Probeer het gat tussen je inkomsten en uitgaven eerst te verkleinen door je inkomsten te verhogen (bijv. door meer te werken) en te besparen op je uitgaven. Je kunt ook lenen bij DUO om rond te komen. Alle studenten mogen een DUO-lening aanvragen. Hbo- en wo-studenten kunnen ook gebruik maken van collegegeldkrediet. Over het geleende bedrag betaal je rente.

Heb je in een bepaalde maand een lager bedrag nodig? Dan kun je de lening aanpassen zodat je minder rente betaalt. Kijk voor meer informatie op de site van DUO.

Bijbaan

Wil je meer te besteden hebben? Of sparen voor je vakantie, collegegeld, of je studie in het buitenland? Zoek dan een bijbaan. Vergeet niet om belasting terug te vragen als je een bijbaan hebt (gehad).

Belastingteruggave

Kijk op de site van de Belastingdienst of je geld terugkrijgt voor je studiekosten, vakantiebaan of bijbaan.

Stagevergoeding

Een stagevergoeding is, zoals je misschien wel zou verwachten, niet verplicht. Dus het is mooi meegenomen als je naast het opdoen van werkervaring ook nog wat kan verdienen. De vergoeding hangt af van het soort stage en hoeveel uren per week je maakt. Daarnaast maakt het ook uit welke opleiding je volgt en bij wat voor soort bedrijf je stage gaat lopen (een stichting of een commercieel bedrijf bijvoorbeeld). Ga je stage lopen in het buitenland? Kijk dan op de site van DUO wat je moet regelen.

Inkomsten uit eigen bedrijf

Heb je naast je studie een eigen bedrijf? Kijk dan op DUO wat de gevolgen voor bijvoorbeeld de belasting zijn.

Zorgtoeslag

Vanaf 18 jaar ben je verplicht je te verzekeren tegen ziektekosten. Dit betekent dat je ook zorgtoeslag kunt aanvragen. Hoeveel je krijgt hangt af van jouw inkomen, niet dat van je ouders. LET OP: je moet zelf de toeslag aanvragen ook als je ouders je zorgverzekering betalen. Kijk op toeslagen.nl voor meer informatie.

Huurtoeslag

Huurtoeslag krijg je alleen als je een eigen voordeur hebt. Dus niet als je je voordeur deelt met andere huisgenoten. Kijk op toeslagen.nl of je in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Extra beurs

Ga je naar het buitenland? Vraag dan ruim op tijd een beurs aan. Kijk voor meer informatie op DUO of op beursopener.

Huur kamer of woning

Check je huurprijs en let op of de prijs inclusief gas, water en elektriciteit is. Weet ook wat je rechten en plichten zijn. Hiervoor kun je terecht bij de Woonbond.

Kijk voor de actuele huurprijzen per stad ook op studie-kosten.nl!

Internet- of tv-abonnement

Woon je in een studentenhuis? Sluit dan samen een internet- en tv-abonnement af. Dat scheelt in de kosten.

Boodschappen

Verreken je gezamenlijke uitgaven met Wiebetaaltwat.nl

Kosten mobiele telefoon

Kijk of je telefoonprovider een app heeft om te zorgen dat je binnen je belbundel blijft.

Zorgverzekering

Een zorgverzekering is verplicht vanaf je 18e. Daarvóór kun je met je ouders worden meeverzekerd, daarna kunnen je ouders je op hun polis bijschrijven of moet je zelf een zorgverzekering afsluiten. Doe ieder jaar een check en let op wat verzekerd is via je basispakket. En of je een aanvullende dekking nodig hebt. Denk hierbij ook aan je tandartsverzekering. Voor een overzicht van zorgverzekeringen speciaal voor studenten, en voor tips voor het uitkiezen van de beste verzekering, kun je terecht op studie-kosten.nl.

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering is verstandig als je op kamers woont. Deze verzekering dekt verlies van je spullen door diefstal, brand of waterschade. Als je bij een grotere organisatie huurt, heb je kans dat er bij je huur een inboedelverzekering is inbegrepen. Ga hier niet van uit, maar check je huurcontract.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die je toebrengt aan anderen. Deze kosten kunnen hoog oplopen. Controleer of je bent meeverzekerd op de verzekering van je ouders. En wat de gevolgen zijn als je tijdelijk stopt met studeren.

Telefoonverzekering

Deze is niet verplicht maar kan handig zijn als je vaak je telefoon laat vallen en een dure telefoon hebt die je niet 1-2-3 zelf opnieuw kan betalen. Maar let op: als jij je telefoon zelf kwijtraakt, krijg je niet zo maar je telefoon vergoed. De telefoon moet gestolen of kapot gevallen zijn.

Reisverzekering

Ga je vaker of voor een langere periode naar het buitenland? Kijk dan of het voordelig is om een doorlopende reisverzekering af te sluiten. En wat de dekking precies inhoudt. Denk hierbij aan een Europadekking of Werelddekking. 

Let op: bij het afsluiten van een reisverzekering: niet iedere reisverzekering biedt dekking tijdens buitenlandse stages of een opleiding in het buitenland.

Lesgeld / Collegegeld

De hoogte van het lesgeld/collegegeld kan sterk verschillen, zeker als je een tweede studie gaat doen. Heel veel info over collegegeldtarieven vind je op studie-kosten.nl

Om het bedrag minder hard in de portemonnee te voelen, kun je ervoor kiezen om het collegegeld in termijnen te betalen. Houd wel rekening met eenmalige administratiekosten.

Studieboeken, readers en syllabus

Vaak verkoopt je studievereniging nieuwe boeken met korting. Maar kijk ook op hun website of het internet voor tweedehands boeken die vaak nog in erg goede staat verkeren.

Kleding en schoenen

Tijdens de uitverkoop kun je voordelig kleding kopen. Zorg dat je tijdens de uitverkoop geld hebt, zodat je dan voldoende hebt om voordelig in te kunnen kopen.

Kapper

Ga voor een goedkope knipbeurt naar een kappersopleiding in de buurt. En kijk waar je met je collegekaart korting krijgt.

Contributies

Met je collegekaart krijg je vaak korting.

Abonnementen

Met je studentenkaart krijg je vaak korting op abonnementen tijdschriften en kranten.

Goede doelen

Goede doelen kun je ook steunen door je handen letterlijk uit de mouwen te steken. Zo zit je niet vast aan maandelijkse uitgaven.

Sparen

Vind je sparen moeilijk? Ga dan automatisch sparen bij je bank. Of ga samen sparen met vrienden of familie voor een vakantie of gezamenlijke cadeaus.

Drinken, snoep en snacks tussendoor

Pin per week een vast bedrag voor deze extra uitgaven. Daarmee houd je deze kosten in de hand.

Uitgaan en stappen

Met je collegekaart krijg je op bepaalde avonden korting. Ook krijg je korting met een CJP-pas op bijvoorbeeld film, theater en concerten. Kijk op de site van CJP voor meer informatie.

Uit eten

Bij sommige restaurants krijg je studentenkorting. In studentensteden wordt dit vaak een 'studentenhap' genoemd.

Recreatie

Met je collegekaart krijg je korting op bepaalde activiteiten.

Vakantie

Wil je goedkoop op vakantie? Denk dan aan een fietsvakantie of kamperen bij een boer. Begin op tijd met sparen zodat je in de vakantie geen zorgen hoeft te hebben over geld. Ook een optie is reisleider worden - dan hoef je zelf niet te betalen voor je vakantie! (Maar let op: je extra uitgaven aan drankjes, eten en leuke aankopen ter plekke moet je vaak toch wel zelf betalen.)

Games en computeraccessoires

Via SURFspot.nl kun je met korting legale software en andere ICT-producten aanschaffen. Ook veel andere aanbieders hebben speciale studentenkortingen of studentenproducten.

Leesboeken

Word lid van de bibliotheek voor boeken.

Openbaar vervoer

Onderdeel van je studiefinanciering is het studentenreisproduct. Hiermee kun je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Je kunt kiezen tussen een week- of een weekendabonnement. Kijk voor meer informatie op de site van DUO.

Verzekering (brommer of auto)

Kijk op vergelijkingssites waar je het beste uit bent en check of er een speciale studentenverzekering is, met gunstige voorwaarden.

Schuld aan het einde van je studie

Het gaat hierbij om een rentedragende lening en/of collegegeldkrediet van DUO. De berekening is gemaakt met de gemiddelde rente van de afgelopen vijf jaar, dat is 0,59%.

Inkomen

 • Tip: Als je eerder of extra aflost op je studieschuld betaal je minder rente.

 • Tip: Wil je aflossen en heb je geen idee waar je het geld vandaan haalt? Probeer dan te besparen door bijvoorbeeld 2x per maand minder uit eten te gaan of 2 avonden minder op stap. Dit levert al snel een bedrag van € 75 per maand op.

 • Tip: in de Nibud Studieleenwijzer lees je meer over de consequenties van een studielening.

Rekenvoorbeeld van de rente over je studieschuld

Met wat voor rente je 5 jaar lang te maken hebt, hangt af van het jaar waarin je afstudeert.

 

Je betaalt 5 jaar hetzelfde percentage aan rente over je studielening.

 

Na 5 jaar kan het bedrag dus hoger of lager zijn dan het bedrag dat je nu maandelijks aan rente betaalt.

 

---

Onderstaande voorbeelden zijn gebaseerd op een lening van €250 per maand die 4 jaar lang duurt.

 

Behaalde je in augustus 2015 je diploma, dan staat de rente voor 5 jaar vast op 0,01%.

Totale lening na behalen van diploma:                                                              €12.000

Totale lening inclusief rente bij de start van de aflosfase:                             €12.003

Aflosbedrag per maand: 67 euro, waarvan rente per maand 0,10 euro

*de totale aanloopfase duurt in dit geval 28 maanden; van september 2015 t/m december 2017

 

 

Behaalde je in augustus 2013 je diploma, dan stond de rente voor 5 jaar vast op 0,81%.

Totale lening na behalen van diploma:                                                              €12.000

Totale lening inclusief rente bij de start van de aflosfase:                             €12.228

Aflosbedrag per maand: 72 euro, waarvan rente per maand 8 euro

*de totale aanloopfase duurt in dit geval 28 maanden; van september 2013 t/m december 2015

 

 

Behaalde je in augustus 2011 je diploma, dan stond de rente voor 5 jaar vast op 1,39%.

Totale lening na behalen van diploma:                                                              €12.000

Totale lening inclusief rente bij de start van de aflosfase:                             €12.393

Aflosbedrag per maand: 76 euro, waarvan rente per maand 14 euro

*de totale aanloopfase duurt in dit geval 28 maanden; van september 2011 t/m december 2013

 

Kijk voor meer informatie over rente op de site van DUO.

Waarschuwing bij wijzig gegevens

Let op: het wijzigen van de vergelijkbare studentgegevens zal al je persoonlijke posten wissen.

Leeftijdscorrectie

Uit onderzoek van Nibud blijkt dat naarmate studenten ouder worden zij gemiddeld meer geld verdienen en uitgeven. Door te kiezen voor leeftijdscorrectie veranderen jouw inkomsten en uitgaven mee naar mate je ouder wordt.

Aflossingsbedrag

Dit is het maximaal terug te betalen bedrag per maand, ervan uit gaande dat je voldoende inkomsten hebt. Er is een kans dat je minder terug hoeft te betalen. Als dit bedrag hoger is dan 4% (of 12% als je onder het oude stelsel valt) van je inkomen boven het minimumloon, dan wordt het bedrag verlaagd. Bovendien hoef je de eerste 5 jaar na je studie nog niet af te lossen (of 2 jaar als je onder het oude stelsel valt).

Bedrag aan rente eerste maand

Dit is het bedrag dat je, op basis van je totale schuld na je studie, in de eerste maand aan rente opbouwt. Hier rekenen we met een rente van 2,5%, dat is de rekenrente die ook gebruikt wordt door het CPB. Klik op de link voor meer info.

Leenbedrag

Let op!

Het leenbedrag is de tot nu toe opgebouwde studieschuld. Het Financieel Studieplan gaat ervan uit dat je binnen 10 jaar afstudeert en dat je eventuele aanvullende beurs en OV-product worden omgezet in een gift.

Cookieverklaring

Wil je een eigen Financieel Studieplan maken? Ga dan akkoord met de cookiewetgeving.

Nibud maakt gebruik van cookies op deze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.

Welke cookies?
Op de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden. Het doel van deze cookies is om Nibud een duidelijk beeld te geven van de manier waarop bezoekers met de website omgaan (zoals de tijd waarop het bezoek heeft plaatsgevonden, of de bezoeker de site eerder heeft bezocht en op welke menu-items wordt geklikt). Op basis van deze informatie kan Nibud de website en haar dienstverlening verbeteren. Gegevens worden anoniem verzameld met Google Analytics. Websitetrends worden gerapporteerd zonder individuele bezoekers te identificeren. Voor meer informatie over Google Analytics verwijzen wij naar Google.

Verstrekking aan derden?
De gegevens die Nibud verzamelt door middel van cookies worden alleen aan geselecteerde partners verstuurd: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Welke periode?
De cookies van Nibud blijven een jaar geldig.

Leeftijd
Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je aan je ouders of wettelijk vertegenwoordigers vragen of zij toestemming willen geven voor het verwerken van je (persoons)gegevens door Nibud.

De cookies die jouw voorkeuren onthouden kun je uitschakelen in de browserinstellingen.

Afstuderen binnen 10 jaar hbo/wo

Afstuderen binnen 10 jaar

Het Financieel Studieplan gaat ervan uit dat je binnen 10 jaar afstudeert en dat je eventuele aanvullende beurs en OV-product worden omgezet in een gift.

Afstuderen binnen 10 jaar hbo/wo

Afstuderen binnen 10 jaar

Het Financieel Studieplan gaat ervan uit dat je binnen 10 jaar afstudeert en dat je eventuele aanvullende beurs en OV-product worden omgezet in een gift.

Je lening terugbetalen

Je lening terugbetalen
Twee jaar na je studie ben je verplicht om je studieschuld terug te betalen binnen 35 jaar en in maandelijkse termijnen. Val je onder het oude stelsel? Dan moet je de lening binnen 15 jaar terugbetalen.

Heb je problemen met terugbetalen omdat je een laag inkomen hebt? Dan kun je een verzoek indienen bij DUO om het maandbedrag dat je moet aflossen te verlagen. Klik hier voor meer informatie over de terugbetalingsregels.

Totaal bedrag aan rente

Dit is het totale bedrag aan rente dat je betaalt over je lening. Tijdens je studie en de aanloopfase rekenen we een rente van 0,59%, dat is de gemiddelde rente van de afgelopen vijf jaar. Tijdens het terugbetalen betaal je óók rente, namelijk over het bedrag wat nog open staat. Deze rente wordt opgeteld bij je schuld. Hier rekenen we met een rente van 2,5%, dat is de rekenrente die ook gebruikt wordt door het CPB. Klik op de link voor meer info.

Rente tijdens aanloopfase

De eerste twee jaar na je studie hoef je je lening nog niet terug te betalen. Je betaalt echter wél rente over het geleende bedrag. De berekening is gemaakt met de gemiddelde rente van de afgelopen vijf jaar, dat is 0,59%.

Overig onregelmatig

Heb je onregelmatige inkomsten, bijvoorbeeld omdat je spullen verkocht hebt of een eenmalige klus? Vul deze dan hier in.

Leeftijdscorrectie vergelijkbare student

Uit onderzoek van Nibud blijkt dat naarmate studenten ouder worden zij gemiddeld meer geld verdienen en uitgeven. De gegevens worden in volgende jaren aangepast om hier rekening mee te houden.

Nominale studieduur

Nominale studieduur

De nominale studieduur is de tijd die je over je studie doet als je geen vertraging oploopt.

Nominale studieduur

Nominale studieduur

De nominale studieduur is de tijd die je over je studie doet als je geen vertraging oploopt.

Startersbegroting

Hoe zien jouw financiën eruit na je studie?

Met welke inkomsten en uitgaven moet je rekening houden als je klaar bent met je studie? Stel jouw situatie samen en zie hoe jij er straks voor staat.

Betaald werk/geen betaald werk

Als je een betaalde baan hebt, gaat het Financieel Studieplan uit van het startsalaris van je opleiding. Heb je geen betaald werk? Dan kom je in de bijstand en krijg je een uitkering.

Alleen wonen/samenwonen

Als je samen woont heb je meer inkomsten, maar ook meer uitgaven. Maar omdat je bepaalde uitgaven zoals huur en boodschappen kun delen, scheelt dit je ook weer geld.

Heb je een kind?

Als je een kind hebt, heb je recht op kinderbijslag. En als je werkt, heb je ook recht op kinderopvangtoeslag. Vergeet deze toeslagen niet aan te vragen.

Toeslagen en belastingteruggave

Vanaf 18 jaar ben je verplicht je te verzekeren tegen ziektekosten. Dit betekent dat je ook zorgtoeslag kunt aanvragen. Hoeveel je krijgt hangt af van je inkomen. Kijk op toeslagen.nl voor meer informatie.

Kijk voor belastingteruggave op de site van de Belastingdienst en zie of je geld terugkrijgt.

 

Overschot of geld tekort?

Heb je een overschot? Dat is mooi! Kijk of je een deel hiervan op je spaarrekening kan zetten. Heb je een tekort? Probeer dan je uitgaven te verlagen door te besparen. Op bijvoorbeeld de boodschappen, uitgaan, vakanties, je telefoon en abonnementen kun je gemakkelijk geld besparen.

Afstuderen binnen 10 jaar mbo BOL

Afstuderen binnen 10 jaar

Het Financieel Studieplan gaat ervan uit dat je binnen 10 jaar afstudeert en dat je basisbeurs, eventuele aanvullende beurs en OV-product worden omgezet in een gift.

Afstuderen binnen 10 jaar mbo BOL

Afstuderen binnen 10 jaar

Het Financieel Studieplan gaat ervan uit dat je binnen 10 jaar afstudeert en dat je basisbeurs, eventuele aanvullende beurs en OV-product worden omgezet in een gift.

Dit betekent een vervolgstudie voor je studiefinanciering (mbo)

Dit betekent een vervolgstudie voor je studiefinanciering (mbo)

Als je een vervolgopleiding gaat doen, geef dit dan op tijd (voor je studie begint) door aan DUO zodat je zeker bent van studiefinanciering.

Op het mbo naar een hoger niveau
Als je een mbo-opleiding (BOL) gaat volgen op niveau 1 of 2 dan is studiefinanciering een gift. Je ontvangt studiefinanciering zo lang je staat ingeschreven als student.

Als je een mbo-opleiding (BOL) gaat volgen op niveau 3 of 4 dan is dan valt je studiefinanciering onder de prestatiebeurs. Dit betekent dat je binnen 10 jaar je diploma moet halen. Doe je dit niet, dan moet je geld terug betalen.

Ga je een mbo-opleiding (BOL) volgen op op niveau 3 of 4, dan heb je in totaal recht op 7 jaar studiefinanciering. Je krijgt de eerste vier jaar van je opleiding studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs. Na de eerste 4 jaar prestatiebeurs kun je nog 3 jaar lenen. Dit geldt ook als je al studiefinanciering hebt gehad voor een opleiding op niveau 1 of 2.

Van mbo naar hbo
Als je van het mbo naar het hbo gaat, telt eerder ontvangen studiefinanciering niet meer mee. Je begint met een schone lei. Als je geleend hebt tijdens je mbo-opleiding moet je dit wel terugbetalen. Voor een hbo-opleiding heb je in totaal recht op 4 jaar studiefinanciering.

Startsalaris
Hoe hoger je opleidingsniveau, hoe hoger je startsalaris en je toekomstig salaris zal zijn. Wo-masters verdienen gemiddeld 1,5 keer zoveel als hbo-ers en 2 keer zoveel als mbo’ers. Heb je een bachelor diploma van hbo of wo? Dit staat ongeveer gelijk aan het opleidingsniveau eronder: dus het salaris van een wo-bachelor is ongeveer vergelijkbaar met die van een hbo-master. En het salaris van een hbo-bachelor met die van een mbo-er.

Overbrugging
Voor de tijd tussen je oude en nieuwe opleiding kun je studiefinanciering krijgen, dit heet een ‘overbrugging’. Dit kan voor maximaal 4 maanden. Dit is een gift van DUO, je hoeft dit dus niet terug te betalen.

Bekijk ook de site van DUO voor meer informatie.

Dit betekent een vervolgstudie voor je studiefinanciering (hbo/wo)

Dit betekent een vervolgstudie voor je studiefinanciering (hbo/wo)

Als je een vervolgopleiding gaat doen, geef dit dan op tijd (voor je studie begint) door aan DUO zodat je zeker bent van studiefinanciering.

Van hbo naar wo
Hoelang je studiefinanciering krijgt, hangt af van welke vervolgstudie je gaat doen en hoeveel maanden studiefinanciering je al verbruikt hebt. Je hebt recht op 7 jaar* studiefinanciering als je aan het hbo of de universiteit studeert. Als je al een eerdere hbo- of wo-studie hebt gedaan, moet je de al verbruikte maanden van die 7 jaar aftrekken.

Van wo-bachelor naar wo-master
Als je na je bachelor doorgaat met een master, heb je meestal nog geen 7 jaar* studiefinanciering verbruikt. Je hebt dan nog recht op studiefinanciering tijdens je master. Er zijn uitzonderingen, kijk voor meer informatie op de site van DUO.

Startsalaris
Hoe hoger je opleidingsniveau, hoe hoger je startsalaris en je toekomstig salaris zal zijn. Wo-masters verdienen gemiddeld 1,5 keer zoveel als hbo’ers en 2 keer zoveel als mbo’ers. Heb je een bachelor diploma van hbo of wo? Dit staat ongeveer gelijk aan het opleidingsniveau eronder: dus het salaris van een wo-bachelor is ongeveer vergelijkbaar met die van een hbo-master. En het salaris van een hbo-bachelor met die van een mbo’er.

Overbrugging
Voor de tijd tussen je oude en nieuwe opleiding kun je studiefinanciering krijgen, dit heet een ‘overbrugging’. Dit kan voor maximaal 4 maanden. Dit is een gift van DUO, je hoeft dit dus niet terug te betalen.

*Voor langere studies zoals Geneeskunde of Godgeleerdheid heb je langer dan 7 jaar recht op studiefinanciering.

Bekijk ook de site van DUO voor meer informatie.

Dit moet je terugbetalen als je stopt met je mbo-studie

Dit moet je terugbetalen als je stopt met je mbo-studie

Niveau 1 en 2
Als je een mbo-opleiding (BOL) volgt op niveau 1 of 2 dan is studiefinanciering een gift. Je ontvangt studiefinanciering zo lang je staat ingeschreven als student. Als je stopt, hoef je niets terug te betalen.

Niveau 3 en 4
Als je een mbo-opleiding (BOL) volgt op niveau 3 of 4, dan valt je studiefinanciering onder de prestatiebeurs. Dit betekent dat je binnen 10 jaar je diploma moet halen, doe je dit niet, dan moet je geld terug gaan betalen.

Stop je met je studie in je eerste jaar en vóór 1 februari? Dan kun je je beurs laten omzetten in een gift. Als je een lening hebt genomen, moet je die natuurlijk wel terugbetalen. Je kunt maar 1 keer gebruikmaken van deze regeling.

Stop je na 1 februari met je opleiding op niveau 3 of 4 en haal je geen diploma binnen 10 jaar op niveau 3 of hoger, dan moet je de prestatiebeurs met rente terugbetalen.

Wat moet je precies terugbetalen?
- Prestatiebeurs: dit is de basisbeurs en een eventuele aanvullende beurs die je ontvangen hebt. Deze moet je terugbetalen incl. rente.
- OV-reisproduct: Je studentenreisproduct is een lening (€99,66 per maand). Alleen als je binnen 10 jaar je diploma haalt, wordt het reisproduct een gift. Stop je, dan moet je het aantal maanden dat je gestudeerd hebt x €99,66 terugbetalen. Let er dus op dat je je OV-reisproduct op tijd stop zet.
- Lening: als je geleend hebt, moet je ook dit bedrag terugbetalen, incl. rente.

Let op: denk eraan dat je je studentenreisproduct stopzet uiterlijk de 5e werkdag van de 1e maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering. Vanaf de eerste van deze maand mag je niet meer met je studentenreisproduct reizen.

Bekijk ook de site van DUO voor meer informatie.

Dit moet je terugbetalen als je stopt met je hbo- of wo-studie

Dit moet je terugbetalen als je stopt met je hbo- of wo-studie

Krijg je voor het eerst studiefinanciering voor hbo of universiteit en stop je in je 1e jaar met je studie? Als je vóór 1 februari je studiefinanciering stopt, worden je studentenreisproduct en aanvullende beurs automatisch een gift. Er is één voorwaarde: je mag in hetzelfde studiejaar geen studiefinanciering meer aanvragen voor een opleiding aan hbo of universiteit.

Ben je op 1 februari begonnen met je studie en heb je toen voor het eerst studiefinanciering gekregen? Dan kun je ook gebruikmaken van deze regeling. In dat geval moet je je studiefinanciering stopzetten vóór 1 september.

Stop je na 1 februari en haal je geen diploma binnen 10 jaar, dan moet je de prestatiebeurs met rente terugbetalen.

Wat moet je precies terugbetalen?
- Prestatiebeurs: dit is een eventuele aanvullende beurs die je ontvangen hebt. Deze moet je terugbetalen incl. rente.
- OV-reisproduct: Je studentenreisproduct is een lening (€99,66 per maand). Alleen als je binnen 10 jaar je diploma haalt, wordt het reisproduct een gift. Stop je, dan moet je het aantal maanden dat je gestudeerd hebt x €99,66 terugbetalen. Let er dus op dat je je OV-reisproduct op tijd stop zet.
- Lening: als je geleend hebt, moet je ook dit bedrag terugbetalen incl. rente.

Bekijk ook de site van DUO voor meer informatie.

Dit betekent switchen van studie voor je studiefinanciering (mbo)

Dit betekent switchen van studie voor je studiefinanciering (mbo)

Als je een mbo-opleiding (BOL) gaat volgen op niveau 1 of 2 dan is studiefinanciering een gift. Je ontvangt studiefinanciering zo lang je staat ingeschreven als student.

Als je een mbo-opleiding (BOL) gaat volgen op niveau 3 of 4 dan is dan valt je studiefinanciering onder de prestatiebeurs. Dit betekent dat je binnen 10 jaar je diploma moet halen, doe je dit niet, dan moet je geld terug gaan betalen.

Ga je een mbo-opleiding (BOL) volgen op op niveau 3 of 4, dan heb je in totaal recht op 7 jaar studiefinanciering. Je krijgt de eerste vier jaar van je opleiding studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs. Na de eerste vier jaar prestatiebeurs kun je nog drie jaar lenen. Dit geldt ook als je al studiefinanciering hebt gehad voor een opleiding op niveau 1 of 2.

Kijk voor meer informatie op de site van DUO.

Dit betekent switchen van studie voor je studiefinanciering (hbo/wo)

Dit betekent switchen van studie voor je studiefinanciering (hbo/wo)

Hoelang je studiefinanciering krijgt, hangt af van welke studie je gaat doen en hoeveel maanden studiefinanciering je al verbruikt hebt. Je hebt recht op 7 jaar* studiefinanciering als je aan het hbo of de universiteit studeert. Als je al een eerdere hbo- of wo-studie hebt gedaan, moet je de al verbruikte maanden van die 7 jaar aftrekken.

*Voor langere studies zoals Geneeskunde of Godgeleerdheid heb je langer dan 7 jaar recht op studiefinanciering.

Kijk voor meer informatie op de site van DUO.

Scenariohoofdtekst

Weet je nog niet zeker hoe jouw studiepad eruit ziet? Bekijk de scenario’s en kies welke op jou van toepassing is. Stel jouw situatie samen en zie hoe jij er straks voor staat.

Voorbeeldbegroting

De inkomsten en uitgaven mogen niet bij elkaar opgeteld worden voor een gemiddeld kostenplaatje per maand. Dit komt doordat niet iedere student elke inkomsten- en/of uitgavenpost heeft.

fake to 1
fake to 2
fake to 3
fake to 4
fake to 5
Naar boven